דירת מגורים - קרית אונו

דירת מגורים - קרית אונו

בית רוזנטל

בית רוזנטל

בית משפחת גרויסמן

בית משפחת גרויסמן

בית משפחת קופרשמיט

בית משפחת קופרשמיט

בית לופטנר - נוה סביון

בית לופטנר - נוה סביון

לובי כניסה-רח' בורלא ת"א

לובי כניסה-רח' בורלא ת"א