מבנה מיון למחזור פסולת

מבנה מיון למחזור פסולת

משרדי ״שחף״ - בני עטרות

משרדי  ״שחף״ - בני עטרות

יקב קסטל החדש

יקב קסטל החדש