ניהול פרוייקטים

IMG-20110525-00105.jpg IMG-20110525-00095.jpg IMG-20110525-00090.jpg IMG-20110525-00089.jpg

 

 

שרותי ניהול , תאום ופיקוח לפרוייקטים בתחומי הבנייה.

מגוון השרותים מספקים מענה לכל הפעולות הנידרשות ללקוח במהלך הקמת   הפרוייקטים.

 

 

א. טרום תכנון

 

                -  ייצוג הפרוייקט מול כל הגורמים המעורבים בשם המזמין.

                -  ייעוץ בהכנת הפרוגרמה.

                -  הכנת אומדן תקציבי ועידכונו במהלך תכנון הפרוייקט.

                -  ליווי התהליך הסטטוטורי וסיוע למזמין בהליכים מול הרשויות השונות.  

 

ב. תכנון       

 

              -  הנחיית כל הגורמים המעורבים בתכנון הפרוייקט .

                -  סיוע לאדריכל והמתכננים בהליכי קבלת ההיתר.

                -  ניהול ישיבות תאום תכנון.

                -  בדיקת חלופות תכנוניות בהתאם לפרוגרמה ולצרכים.

                -  הכנת מפרטים וכתבי כמויות, ריכוז אומדנים ובדיקתם מול התקציב.

 

ג. התקשרויות לקראת ביצוע   

 

                -  הכנת תיק המכרז

                -  בדיקת והשוואת הצעות הקבלנים.

                -  השתתפות בתהליך מו"מ עם הקבלנים המציעים.

                -  המלצה על הקבלן הנבחר לביצוע הפרוייקט.

 

ד. ביצוע 

                -  פיקוח על הביצוע,

                -  ניהול ישיבות תאום,

                -  מתן פתרונות טכניים באתר

                -  בדיקת חשבונות הקבלנים

 

ה. מסירת הפרוייקט 

  

                -  קבלת הפרוייקט מידי הקבלן המבצע,

                -  טיפול במסירת הפרוייקט למזמין,

                -  טיפול בסיום ההתקשרויות עם הקבלנים המבצעים.

            

 


    פרוייקטים ניבחרים :

 

  -  הרחבה שכונה  ושידרוג תשתיות בקיבוץ נתיב הל"ה.

 

  -  אולם תצוגה של  פולסוואגן ת"א - פליקס.(ראה תמונות)

 

  -  תמ"א 38 ברמת גן.

 

  -  מוסך סקודה - ת"א - פליקס.