Irus 002
שיטת העבודה המקובלת במשרד היא "TOTAL DESIGN" - שילוב בין הארכיטקטורה של המבנה לתכנון ולעיצוב הפנימי שלו כשני תחומים המשלימים ומשפיעים זה על זה בהתאם לצורכי המשתמש.

המשרד מלווה את הלקוח משלב בניית הפרוגרמה והתכנון הראשוני לשלב התכנון המפורט ועיצוב הפנים הכולל גם את בחירת חומרי הגמר לביצוע.
החשיבה התכנונית משלבת את הצרכים הפונקציונאליים והמאוויים האישיים של המזמין תוך התחשבות בלתי נפרדת בהיבטים הכלכליים ובתקציב.

הסגנון האדריכלי מאופיין בניקיון תכנוני, שילוב בין פונקציונאליות לתחושות המשתמש בחלל ולאסטטיקה כערכים בעלי משמעות גבוהה  ובלתי נפרדת.